Vlog Jurka

Rekord z programem Ratujemy i Uczymy Ratować
17.10.2014

Kolejny raz postanowiliśmy wspólnie z Wami pobić ubiegłoroczny rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób. 16 października podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pokazujemy całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP). Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy nie tylko Szkoły Podstawowe, ale także każdą osobę czy instytucję, która posiada dostęp do fantoma.


Pomysły na zaangażowanie w akcję były bardzo różne: Harcerska Grupa Ratownicza – Starachowiceprzewiduje ok. 120 osób i 30 fantomów wypożyczonych przez wszystkie zaprzyjaźnione organizacje. Samo bicie rekordu odwiedzą też: starosta starachowiski, komendant straży pożarnej oraz patrole policji i straży miejskiej.  Centrum Kultury – Długosiodło od lat organizuje Finał WOŚP, więc po otrzymaniu od maila zapraszające do udziału postanowili się włączyć razem z 240 osobami. Do dzisiejszej akcji zaprosili m.in.: młodzież, kluby seniora, policję. Specjalny Ośrodek – Szkolno-Wychowawczy -SULĘCIN w trakcie roku prowadzi  szkolenia dla dzieci z niepełnosprawnościami. To szkoła z tradycjami ratowniczymi, ponieważ w ubiegłym roku podczas Finału Konkursu RUR otrzymali wyróżnienie. Na dzisiaj zaprosili szkoły podstawowe, gimnazja, licea, straż pożarną, policję, dom pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.  Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego – KONIN bicie rekordu łączy z przekazaniem przez prezydenta miasta AED do Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego „Rondo”. Zespół Szkół Mechanicznych i XII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w akcji bierze udział po raz pierwszy, a wszystko dzięki zaangażowaniu młodych ludzi  - uczeń – z-ca przewodniczącego samorządu szkolnego zaproponował opiekunce, a ta przyklasnęła. Szkolna Służba Medyczna – OŚNO LUBUSKIE to grupa medyczna złożona z gimnazjalistów razem z nimi ratować będą zuchy. Dzieci chcą akcję przedłużyć i ćwiczyć tak długo jak dadzą radę. Szkolna Grupa Medyczna istnieje od 10 lat, w jej ramach uczniowie prowadzą zajęcia dla kolegów. Śremska Grupa Nieustannych Optymistów Krówka Mała – ŚREM przewiduje 400 osób, 6 fantomów. Do udziału w akcji włącza się też istniejąca tam klasa o profilu policyjno-strażackim. 

 

Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie i przekonanie, że warto uczyć się udzielania pierwszej pomocy i przekonywać innych do tej nauki.