Finał WOŚP

Przesiewowe Badania Słuchu
30.12.2014

Od 2002 roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi i w pełni finansuje Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Jego celem jest poddanie przesiewowemu badaniu słuchu wszystkich rodzących się dzieci w Polsce w pierwszych godzinach życia. Wczesne wykrycie wady słuchu daje ogromną szansę na podjęcie skutecznego leczenia i rehabilitacji, co pozwala przywrócić choremu dziecku słuch.

Do dziś Programem objętych zostało ponad 4 mln dzieci, w praktyce więc badanie wykonywane jest u każdego dziecka urodzonego w Polsce. Fundacja WOŚP nie tylko zapewniła sprzęt do badań, ale także stworzyła system teleinformatyczny do obsługi Programu oraz doposażyła w sprzęt i nowoczesną metodykę leczenia te oddziały szpitalne, które zajmują się leczeniem dzieci z wykrytą wadą słuchu. Dzięki Orkiestrze powstał więc spójny system pomagający najmłodszym pacjentom przywracać słuch i z każdym rokiem przybywa dzieci, które dzięki temu właśnie Programowi mogą żyć i rozwijać się tak samo, jak ich rówieśnicy ze zdrowym słuchem. Co więcej – dzieci z niedosłuchem nie muszą już korzystać ze wsparcia szkół specjalnych i placówek integracyjnych, w których problem wad słuchu u dzieci został w praktyce wyeliminowany.

Badanie przesiewowe słuchu u noworodków decyzją Ministra Zdrowia jest badaniem obowiązkowym, ale cały Program oparty jest na zaangażowaniu lekarzy i personelu medycznego, a jego efekty stawiają polska audiologię dziecięcą w gronie światowych liderów.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, w drugą niedzielę stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, która nazywa się Finałem WOŚP. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowoczesnego wyposażenia wszystkich szpitali, w których leczy się dzieci w Polsce. W ciągu 22 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 590 mln złotych.

23. Finał WOŚP odbędzie sie pod hasłem „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. W niedzielę 11 stycznia 2015 roku 120 tysięcy wolontariuszy będzie kwestowało na rzecz WOSP na ulicach nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie. Odbędzie się wiele tysięcy koncertów, imprez, happeningów i organizowanych całkowicie oddolnie wydarzeń, a całość relacjonowana będzie przez cały dzień na antenie Programu II Telewizji Polskiej. O godzinie 20-tej tradycyjnie odbędzie się "Światełko do nieba" - happening świetlny będący punktem kulminacyjnym całodziennej akcji.

Więcej informacji o Orkiestrze na stronie www.wosp.org.pl.