Akademia Sztuk Przepięknych

Jerzy Buzek o znaczeniu Unii Europejskiej
05.01.2011

Z energią i entuzjazmem Przewodniczący Parlamentu Europejskiego opowiada o Europie, o Unii, o pokoju, jaki zaprowadza na Starym Kontynencie.

Materiał archiwalny