Finał WOŚP

13 Finał WOŚP, 2005 r.
07.01.2012

Data Finału - 9 stycznia 2005 r.

Zbieramy na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii

Kwota zebrana: 9 864 292,87 USD

Ilość Sztabów w Polsce: 1270 sztabach

Materiał archiwalny