Muzyka

Raz Dwa Trzy - Nikt nikogo (I tak warto żyć)
07.03.2012

Zaproszenie do nagrania koncertu było dla nas wyróżnieniem i radością. Tym bardziej, że jest to nasze pierwsze wydawnictwo tego rodzaju. I od razu tak duże i tak ważne. Moment był szczególny. Działo się różnie w kraju i za bliską granicą. Dlatego umieściłem na koszulce wizerunek płaczącego prezydenta Łukaszenki. Płaczącego nad losem swoim i swojego kraju. Proszę, abyście potraktowali to działanie, jako metaforę - Adam Nowak, Raz Dwa Trzy

 

Materiał archiwalny