Pokojowy Patrol

Pokojowo na Patrolu
25.06.2012

Czas, by sprawdzić kolejne szkolenie Pokojowego Patrolu. Będzie małpi gaj, zajęcia praktyczne i - tradycyjnie już pozoracje.

 

Materiał archiwalny