Pokojowy Patrol

Pokojowy Patrol - pozoracja nocna i wielkie mrozy
23.07.2012

Wracamy do szkoleń Pokojowego Patrolu i przedstawiamy Wam kolejne zadania postawione przed kandydatami na Patrolowców. Zobaczcie!

 

Materiał archiwalny