Muzyka

Lemko Tower - mała scena 18. Przystanku Woodstock
14.11.2012

Laureat Eliminacji na Przystanek Woodstock organizowanych przez portal fabrykazespolow.pl oraz Fundację WOŚP.  Pomysł utworzenia kapeli folkowej „Lemko-Tower” wyrósł z naturalnej potrzeby młodych ludzi do takiego wyrażania siebie. Nie bez znaczenia jest tu ciągle żywy wśród Łemków zwyczaj wspólnego śpiewania oraz fakt, że muzyka łemkowska jest popularna nie tylko w kręgu mniejszości narodowych. Zespół tworzą dzieci i młodzież z rejonu Strzelec Krajeńskich. Nad całością czuwa ksiądz Artur Graban. Grupa wydała do tej pory 5 płyt.

Materiał archiwalny