Vlog Jurka

Komentarz Jurka o wczorajszym wyroku i materiał z ogłoszenia wyniku rozprawy
30.09.2014

Dzisiejszy vlog Jurka poświęcony jest wczorajszemu wyrokowi, jaki zapadł przed Sądem Rejonowym w Złotoryi. Przypominamy – bloger Pior Wielgucki vel. Matka Kurka oskarżony był o znieważanie i zniesławianie w swoich tekstach Jurka Owsiaka i Fundacji WOŚP. Sąd uznał, że bloger winny jest znieważenia Jurka Owsiaka, ale jednocześnie nie jest winny zniesławienia Orkiestry i Jurka. Wyszło więc na to, że manipulacje, kłamstwa i oszczerstwa zawarte w treściach Matki Kurki są w ramach wolności słowa dozwolone jako oceny do których bloger – wg. Sądu - miał „święte prawo”. Dziś Jurek komentuje ten wyrok, a dużo uwagi poświęca wszystkim dokumentom - 13 pozycji zawierających m.in. zestawienia operacji finansowych wraz z uzasadnieniem - jakie zostały w trakcie procesu do sądu przekazane. Dowiecie się więc, co Sąd otrzymał i skąd wzięła się frustracja blogera, który w żadnych dokumentach nie znalazł potwierdzenia swych tez.

Na końcu zobaczycie w całości ogłoszenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Przy tym zwracamy uwagę na ważne zastrzeżenie – nie zezwalamy na jakiekolwiek skracanie i przedstawianie we fragmentach powyższego materiału filmowego.
(Milkee)