Finał WOŚP

Pomoc indywidualna w Fundacji WOŚP
21.01.2015

Każdego roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stara się spełniać część przesłanych do Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dzieje się to w odpowiedzi na prośby przesłane do Fundacji przez rodziców, którym warunki materialne uniemożliwiają zakup niezbędnych do opieki nad dzieckiem urządzeń.

Ze wszystkich nadesłanych próśb Zarząd Fundacji wybiera kilkadziesiąt i - choć nie jest to podstawowy cel działalności Orkiestry - WOŚP kupuje i przekazuje w darze specjalistyczny sprzęt medyczny.

Od początku swojej działalności Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy udzieliła 3 546 dzieciom pomocy indywidualnej za kwotę 14 056 630,08 PLN. Tylko w 2014 roku udało nam się kupić sprzęt dla 369 dzieci za kwotę 1 612 954, 24 PLN. Były to m. in. wózki inwalidzkie, inhalatory, fotele rehabilitacyjne, maty do hydromasażu, pulsoksymetry, urządzenia do rehabilitacji rąk i nóg, kamizelki drenażowe, bieżnie, zestawy logopedyczne, aparaty słuchowe, aparaty do elektroterapii, koncentratory tlenu i wiele innych urządzeń medycznych.

Forma pomocy udzielanej przez Fundację WOŚP to najczęściej dofinansowanie zakupu dla dzieci urządzeń do rehabilitacji domowej. Z pewnoością można dziś stwierdzić, że środki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach pomocy indywidualnej pomogły w minionych 23 latach ponad 3 500 dzieci.

Wszystkie informacje na temat tego, jak otrzymać od Fundacji WOŚP sprzęt do domowej rehabilitacji dziecka umieściliśmy na naszej stronie o pomocy indywidualnej: www.wosp.org.pl/medycyna/nasze_programy/pomoc_indywidualna.