Akademia Sztuk Przepięknych

Fundacja Avalon - "Rehabilitacja seksualna – co to takiego?"
15.09.2020

Podczas warsztatu zostanie przybliżony temat seksualność osób z niepełnosprawnościami, który zdążył obrosnąć różnego rodzaju mitami. Jak wygląda życie seksualne osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po amputacjach? Jaką rolę w ich życiu odgrywa seks? Jakie wyzwania stoją przed nimi podczas inicjacji seksualnej? Warsztat poprowadzi dr Alicja Długołęcka - seksuolożka z Centrum Terapii Lew-Starowicz.

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie. To organizacja pozarządową non-profit, posiadająca status OPP. Celem jest szeroko rozumiana pomoc osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym. Fundacja dąży do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły być samodzielne i aktywne w każdej sferze swojego życia. Stara się zmieniać postrzeganie niepełnosprawności przez społeczeństwo i same OzN poprzez likwidację barier społecznych między osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa oraz na przełamywaniu tematów tabu i stereotypów. Na festiwalu co roku przygotowują liczne atrakcje i warsztaty co umożliwia szersze spojrzenie osób pełnosprawnych na osoby z niepełnosprawnością. Przy ich wsparciu przyjeżdżają na festiwalowe pole osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają w ten sposób swoje marzenia.