Akademia Sztuk Przepięknych

S. Małgorzata Chmielewska zajmuje się cerowaniem świata - cz 1. spotkania w ASP
30.08.2016

Siostra Małgorzata Chmielewska wraz ze współpracownikami założyła 7 domów dla ludzi bezdomnych w Warszawie i w woj. świętokrzyskim, świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz punkt przedszkolny. Już w pierwszych minutach spotkania zjednała sobie Woodstockową publiczność licznie przybyłą do namiotu Akademii Sztuk Przepięknych.

Posłuchajcie jej opowieści o przyzwoitości i cerowaniu świata.