Vlog Jurka

Rezonans magnetyczny w Lublinie już otwarty!
28.09.2016

Wczora, 27 września w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia pracowni rezonansu magnetycznego. Sercem pracowni jest nowoczesny rezonans magnetyczny firmy Siemens Magnetom AERA, przekazany placówce w darze przez naszą Fundację. Wartość daru wynosi około 6 mln złotych. Został on zakupiony za środki zebrane w 23. Finale WOŚP w styczniu 2014 r.