Finał WOŚP

3 Finał WOŚP, 1995 r.
07.01.2012

Data Finału - 8 stycznia 1995 r.

Zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych

Kwota zebrana - 2.816.465,36 USD

Materiał archiwalny