Finał WOŚP

11 Finał WOŚP, 2003 r.
07.01.2012

Data Finału – 12 stycznia 2003 r.

Zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych

Kwota zebrana - 7.695.614,16 USD

Ilość Sztabów w Polsce - ponad 1000

Ilość Wolontariuszy - 100 tysięcy

Materiał archiwalny