Finał WOŚP

16 Finał WOŚP, 2008 r.
07.01.2012

Data Finału - 13 stycznia 2008

Zbieraliśmy dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi

Kwota zebrana: 13 883 627,13 USD

Ilość Sztabów w Polsce – 1500 sztabów

Materiał archiwalny