Vlog Jurka

Ghana - podróż Jurka Owsiaka
29.01.2013

Materiał ilustrujący Blog Jurka Owsiaka opowiadający o filmie Django: http://owsiaknet.pl/video/58451206

Materiał archiwalny