Pokojowy Patrol

Szkolenie Pokojowego Patrolu - 21-23.06.2013 r.
03.07.2013

Zobaczycie jak było na kolejnym szkoleniu Patrolu, sprawdzicie jakie były zadania i czy rzeczywiście tak łatwo jest dotrwać do ogniska...

Materiał archiwalny